• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۲۹۴،۱۶۶.۶۸
   -۷،۹۱۵.۴۶
  • ارزش بازار
  • ۱۰،۷۵۰،۸۶۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۸/۰۶/۲۷    ۱۳:۲۲
سهام نگر
 • آخرین قیمت: ۶،۱۵۰
 • حجم معاملات: ۲۲،۵۵۵،۹۰۵
 • قیمت دیروز: ۶،۱۳۰
 • درصد تغییر قیمت:
  ۰.۳۳
اطلاعات نماد خاهن(آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌) در گروه خودرو و ساخت قطعات
وضعیت نماد: مجاز

نمودار تغییر قیمت کندل استیک

نمودار تغییر قیمت آخرین روز معاملات

سابقه‌ی معاملات امروز نماد

ساعت پایانی کمترین بیشترین قیمت تعداد حجم ارزش
۰۹:۰۴ ۶،۱۰۵ ۶،۰۵۰ ۶،۱۰۰ ۶،۰۷۰ ۵۷ ۴۹۹،۶۴۳ ۳،۰۳۵،۰۶۸،۸۱۰
۰۹:۰۹ ۶،۰۴۶ ۶،۰۰۰ ۶،۱۰۰ ۵،۹۸۰ ۱۶۳ ۱،۰۳۵،۸۳۴ ۶،۲۵۸،۰۲۰،۷۱۴
۰۹:۱۴ ۵،۹۸۷ ۵،۸۸۰ ۶،۱۰۰ ۶،۰۰۰ ۲۸۸ ۱،۷۶۹،۲۳۸ ۱۰،۵۹۲،۱۳۳،۸۹۵
۰۹:۱۹ ۵،۹۸۷ ۵،۸۶۶ ۶،۱۰۰ ۵،۹۹۳ ۳۲۳ ۱،۹۱۱،۳۸۷ ۱۱،۴۴۲،۵۷۵،۴۳۵
۰۹:۲۲ ۵،۹۸۷ ۵،۸۶۶ ۶،۱۰۰ ۶،۰۳۰ ۳۹۳ ۲،۱۹۴،۲۶۸ ۱۳،۱۳۷،۷۵۱،۸۰۶
۰۹:۲۸ ۶،۰۲۹ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۵۰ ۵۸۱ ۲،۹۵۷،۱۱۹ ۱۷،۸۲۹،۴۲۸،۷۵۹
۰۹:۳۳ ۶،۰۳۶ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۵۰ ۶۷۵ ۳،۳۴۸،۱۱۵ ۲۰،۲۰۹،۶۵۶،۸۹۷
۰۹:۳۴ ۶،۰۳۴ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۰۰ ۷۱۲ ۳،۶۰۵،۷۶۵ ۲۱،۷۵۸،۰۰۹،۹۹۴
۰۹:۴۳ ۶،۰۲۶ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۰۰ ۸۶۲ ۴،۳۸۶،۷۳۳ ۲۶،۴۳۲،۸۲۸،۲۷۳
۰۹:۴۴ ۶،۰۲۶ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۴۲ ۸۶۵ ۴،۳۹۴،۳۳۴ ۲۶،۴۷۸،۵۳۰،۳۲۷
۰۹:۴۷ ۶،۰۲۵ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۳۰ ۹۲۵ ۴،۵۸۳،۰۵۵ ۲۷،۶۱۱،۴۸۱،۵۵۲
۰۹:۵۹ ۶،۰۱۸ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۳۰ ۱،۱۵۳ ۶،۳۹۰،۳۱۶ ۳۸،۴۵۹،۰۳۷،۸۴۳
۱۰:۰۴ ۶،۰۱۹ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۵۰ ۱،۲۰۹ ۶،۵۵۹،۰۳۸ ۳۹،۴۷۹،۳۹۷،۸۶۴
۱۰:۰۹ ۶،۰۲۴ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۵۰ ۱،۲۸۶ ۶،۸۳۵،۱۹۴ ۴۱،۱۷۲،۹۲۱،۱۸۴
۱۰:۱۴ ۶،۰۳۵ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۶۰ ۱،۴۱۱ ۷،۳۹۲،۴۹۷ ۴۴،۶۱۶،۱۲۶،۶۸۲
۱۰:۱۹ ۶،۰۳۹ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۰۰ ۱،۴۶۲ ۷،۷۱۰،۸۳۳ ۴۶،۵۶۳،۱۹۳،۵۴۴
۱۰:۲۳ ۶،۰۴۰ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۰۰ ۱،۴۹۵ ۷،۸۳۹،۱۶۰ ۴۷،۳۴۶،۳۰۹،۹۷۶
۱۰:۲۹ ۶،۰۴۳ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۷۱ ۱،۵۸۵ ۸،۳۵۲،۷۱۸ ۵۰،۴۷۲،۶۳۵،۳۸۷
۱۰:۳۴ ۶،۰۴۵ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۵۰ ۱،۶۳۷ ۸،۹۰۴،۳۸۶ ۵۳،۸۲۴،۵۷۳،۵۲۱
۱۰:۳۹ ۶،۰۴۶ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۹۳ ۱،۶۹۱ ۹،۲۶۰،۸۳۳ ۵۵،۹۸۸،۸۸۴،۲۴۸
۱۰:۴۴ ۶،۰۴۶ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۷۰ ۱،۷۲۰ ۹،۴۳۱،۰۶۴ ۵۷،۰۲۲،۹۱۲،۴۳۴
۱۰:۴۸ ۶،۰۴۴ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۶۰ ۱،۸۲۲ ۱۰،۲۷۲،۴۳۶ ۶۲،۰۸۷،۴۳۸،۰۹۹
۱۰:۵۴ ۶،۰۴۴ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۶۰ ۱،۸۹۶ ۱۰،۴۵۴،۳۱۵ ۶۳،۱۸۷،۱۵۵،۲۳۰
۱۰:۵۸ ۶،۰۴۳ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۳۷ ۱،۹۴۴ ۱۰،۶۶۶،۲۰۷ ۶۴،۴۶۰،۷۴۸،۹۷۸
۱۱:۰۴ ۶،۰۳۹ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۵،۹۱۶ ۲،۱۶۳ ۱۱،۶۸۸،۴۸۲ ۷۰،۵۸۱،۱۸۹،۷۹۶
۱۱:۰۹ ۶،۰۳۶ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۵،۹۶۰ ۲،۲۲۸ ۱۱،۹۱۴،۲۸۳ ۷۱،۹۱۹،۸۰۶،۸۳۸
۱۱:۱۳ ۶،۰۳۶ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۸۰ ۲،۲۸۳ ۱۲،۲۱۲،۸۶۷ ۷۳،۷۱۵،۱۷۸،۱۹۹
۱۱:۱۸ ۶،۰۳۷ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۱۰ ۲،۳۶۱ ۱۲،۵۲۴،۲۱۳ ۷۵،۶۱۴،۷۹۷،۲۴۴
۱۱:۲۴ ۶،۰۴۱ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۱۸ ۲،۴۳۸ ۱۳،۱۲۰،۳۲۳ ۷۹،۲۵۹،۵۴۶،۰۷۷
۱۱:۲۹ ۶،۰۴۲ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۱۴ ۲،۴۸۲ ۱۳،۲۸۸،۰۸۰ ۸۰،۲۸۲،۹۱۵،۲۵۵
۱۱:۳۴ ۶،۰۴۵ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۰۰ ۲،۵۶۵ ۱۴،۰۹۹،۱۰۴ ۸۵،۲۳۴،۲۸۸،۵۷۳
۱۱:۳۸ ۶،۰۴۸ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۷۰ ۲،۶۷۵ ۱۵،۰۲۲،۶۹۴ ۹۰،۸۵۶،۴۵۱،۷۶۳
۱۱:۴۳ ۶،۰۴۹ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۰۰ ۲،۷۶۶ ۱۵،۵۴۱،۹۸۴ ۹۴،۰۱۰،۳۹۰،۳۱۸
۱۱:۴۹ ۶،۰۵۱ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۹۰ ۲،۸۷۷ ۱۶،۳۵۴،۰۹۴ ۹۸،۹۶۲،۲۰۶،۲۱۹
۱۱:۵۴ ۶،۰۵۲ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۸۰ ۲،۹۶۳ ۱۷،۰۴۵،۱۶۳ ۱۰۳،۱۶۲،۰۴۵،۸۷۴
۱۱:۵۸ ۶،۰۵۳ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۰۶۰ ۳،۰۳۲ ۱۷،۵۹۲،۱۰۰ ۱۰۶،۴۸۰،۳۳۲،۰۳۴
۱۲:۰۴ ۶،۰۵۵ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۰۸ ۳،۱۳۱ ۱۸،۳۰۶،۶۴۵ ۱۱۰،۸۴۱،۳۵۷،۱۷۷
۱۲:۰۸ ۶،۰۵۷ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۱۹ ۳،۲۳۱ ۱۸،۹۳۴،۴۶۰ ۱۱۴،۶۷۷،۸۴۴،۱۵۱
۱۲:۱۳ ۶،۰۵۹ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۳۶ ۳،۳۶۰ ۱۹،۵۲۰،۶۰۳ ۱۱۸،۲۷۱،۴۴۹،۴۳۲
۱۲:۱۹ ۶،۰۶۱ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۳۷ ۳،۴۷۴ ۲۰،۰۹۰،۷۵۳ ۱۲۱،۷۶۹،۷۳۲،۹۱۱
۱۲:۲۴ ۶،۰۶۶ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۹۶ ۳،۶۷۲ ۲۱،۱۱۱،۷۴۷ ۱۲۸،۰۷۲،۹۱۶،۴۹۳
۱۲:۲۹ ۶،۰۷۳ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۵۰ ۳،۹۱۵ ۲۲،۵۵۱،۶۱۴ ۱۳۶،۹۶۱،۴۹۷،۴۲۰
۱۲:۲۹ ۶،۰۷۳ ۵،۸۶۶ ۶،۲۰۰ ۶،۱۵۰ ۳،۹۱۸ ۲۲،۵۵۵،۹۰۵ ۱۳۶،۹۸۷،۸۸۷،۰۷۰
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus