• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۲۹۴،۱۶۶.۶۸
   -۷،۹۱۵.۴۶
  • ارزش بازار
  • ۱۰،۷۵۰،۸۶۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۸/۰۶/۲۷    ۱۳:۲۲
سهام نگر
 • آخرین قیمت: ۶،۱۵۰
 • حجم معاملات: ۲۲،۵۵۵،۹۰۵
 • قیمت دیروز: ۶،۱۳۰
 • درصد تغییر قیمت:
  ۰.۳۳
اطلاعات نماد خاهن(آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌) در گروه خودرو و ساخت قطعات
وضعیت نماد: مجاز

اطلاعیه

عنوان تاریخ انتشار
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
درخواست ارائه اطلاعات جهت واریز وجوه حق تقدم های استفاده نشده (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
توضیحات شرکت درخصوص آخرین مهلت واریز وجوه حق تقدم خرید سهام (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به بخشی از معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
ارائه گواهینامه های سهام پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
نامه به سازمان بورس در ارتباط با انتشار اگهی روزنامه جهت دریافت شماره حساب بانکی از سهامداران حق تقدم استفاده نشده (به پیوست) ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
درخواست اطلاعات از سهامداران جهت واریز وجوه حق تقدم های استفاده نشده (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۵/۱۸
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
نامه به سازمان محترم بورس واوراق بهادار مبنی برتعهد انجام افزایش سرمایه قبل ازمجمع عمومی عادی (به پیوست) ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه (اصلاحیه) ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۲/۱۰/۱۹
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/10/92 (به پیوست) ۱۳۹۲/۱۰/۱۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1391/12/30(اصلاحیه) ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه ۱۳۹۲/۰۵/۱۳

خبر و تحلیل

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus