• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۲۶۹،۲۲۵.۲۹
   -۷۶۰.۸۲
  • ارزش بازار
  • ۹،۸۳۸،۲۵۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۸/۰۶/۰۳    ۱۳:۲۸
سهام نگر
 • آخرین قیمت: ۷،۶۴۹
 • حجم معاملات: ۳۳،۴۴۸،۰۶۴
 • قیمت دیروز: ۷،۹۲۶
 • درصد تغییر قیمت:
  -۳.۴۹
اطلاعات نماد سمگا(گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی) در گروه هتل و رستوران
وضعیت نماد: مجاز

نمودار تغییر قیمت کندل استیک

نمودار تغییر قیمت آخرین روز معاملات

سابقه‌ی معاملات امروز نماد

ساعت پایانی کمترین بیشترین قیمت تعداد حجم ارزش
۰۹:۰۹ ۷،۸۱۳ ۷،۷۲۳ ۷،۹۰۰ ۷،۷۶۰ ۳۷۷ ۱،۸۹۳،۷۱۶ ۱۴،۷۹۵،۵۵۲،۵۷۸
۰۹:۱۴ ۷،۷۹۴ ۷،۷۲۳ ۷،۹۰۰ ۷،۷۳۰ ۵۸۸ ۲،۷۹۶،۱۲۵ ۲۱،۷۹۴،۳۹۱،۵۳۱
۰۹:۱۹ ۷،۷۷۹ ۷،۶۸۰ ۷،۹۰۰ ۷،۶۹۱ ۸۰۰ ۳،۳۹۹،۰۲۸ ۲۶،۴۴۱،۰۰۷،۰۲۸
۰۹:۲۱ ۷،۷۶۸ ۷،۶۸۰ ۷،۹۰۰ ۷،۷۵۰ ۹۵۸ ۳،۹۴۸،۲۸۸ ۳۰،۶۶۸،۵۴۰،۸۵۵
۰۹:۲۷ ۷،۷۶۳ ۷،۶۷۰ ۷،۹۰۰ ۷،۶۹۰ ۱،۱۱۶ ۴،۴۱۱،۱۰۶ ۳۴،۲۴۱،۹۴۳،۰۸۳
۰۹:۳۴ ۷،۷۴۲ ۷،۶۷۰ ۷،۹۰۰ ۷،۶۴۵ ۱،۴۱۵ ۵،۶۰۵،۱۹۷ ۴۳،۳۹۶،۷۵۰،۷۱۱
۰۹:۳۹ ۷،۶۹۰ ۷،۶۴۵ ۷،۹۰۰ ۷،۴۵۴ ۱،۸۲۳ ۷،۹۰۳،۲۷۶ ۶۰،۷۷۵،۱۶۳،۳۹۰
۰۹:۴۳ ۷،۶۶۹ ۷،۴۴۰ ۷،۹۰۰ ۷،۵۱۰ ۲،۰۶۶ ۹،۰۸۱،۲۳۶ ۶۹،۶۴۲،۷۵۸،۳۷۹
۰۹:۴۹ ۷،۶۴۳ ۷،۴۴۰ ۷،۹۰۰ ۷،۴۸۹ ۲،۳۶۴ ۱۰،۴۵۱،۴۱۳ ۷۹،۸۸۴،۱۰۷،۴۷۱
۰۹:۵۴ ۷،۶۰۶ ۷،۴۰۰ ۷،۹۰۰ ۷،۳۹۹ ۲،۷۶۷ ۱۲،۷۵۸،۷۵۱ ۹۷،۰۴۲،۹۱۸،۶۰۰
۰۹:۵۹ ۷،۵۸۲ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۳۷۰ ۳،۰۷۵ ۱۴،۱۸۲،۶۶۴ ۱۰۷،۵۳۰،۲۸۶،۹۱۰
۱۰:۰۴ ۷،۵۶۴ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۳۶۱ ۳،۳۶۹ ۱۵،۴۸۵،۰۹۸ ۱۱۷،۱۲۲،۲۰۷،۲۳۸
۱۰:۰۸ ۷،۵۴۸ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۴۱۲ ۳،۶۲۸ ۱۶،۸۳۹،۷۰۵ ۱۲۷،۱۰۹،۷۶۴،۳۰۴
۱۰:۱۳ ۷،۵۴۴ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۴۹۶ ۳،۷۷۷ ۱۷،۵۸۵،۱۲۱ ۱۳۲،۶۶۶،۹۳۵،۶۴۸
۱۰:۱۹ ۷،۵۴۴ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۵۵۱ ۳،۹۷۰ ۱۸،۹۱۸،۹۴۵ ۱۴۲،۷۱۸،۹۹۴،۰۳۷
۱۰:۲۴ ۷،۵۴۳ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۴۹۰ ۴،۱۴۱ ۱۹،۶۰۰،۱۰۷ ۱۴۷،۸۵۰،۳۰۵،۲۳۳
۱۰:۲۸ ۷،۵۴۱ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۴۷۱ ۴،۲۴۴ ۲۰،۲۲۲،۲۴۰ ۱۵۲،۴۹۹،۲۶۹،۴۶۴
۱۰:۳۴ ۷،۵۴۴ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۰۹ ۴،۴۱۶ ۲۱،۷۵۷،۵۱۳ ۱۶۴،۱۳۴،۸۹۳،۶۱۶
۱۰:۳۹ ۷،۵۴۶ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۰۰ ۴،۵۶۱ ۲۲،۳۷۳،۲۷۳ ۱۶۸،۸۲۰،۱۸۶،۵۲۹
۱۰:۴۴ ۷،۵۵۰ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۷۰۰ ۴،۷۱۷ ۲۳،۰۴۶،۶۴۰ ۱۷۳،۹۹۱،۱۱۰،۶۸۹
۱۰:۴۹ ۷،۵۵۵ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۹۵ ۴،۸۷۵ ۲۳،۹۷۸،۲۹۷ ۱۸۱،۱۵۶،۹۶۵،۹۰۰
۱۰:۵۴ ۷،۵۵۹ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۷۰۰ ۴،۹۹۵ ۲۴،۶۷۸،۷۶۷ ۱۸۶،۵۵۲،۰۴۶،۴۵۱
۱۰:۵۹ ۷،۵۶۱ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۷۰۰ ۵،۰۸۵ ۲۴،۹۲۱،۰۰۸ ۱۸۸،۴۱۷،۶۳۴،۵۲۸
۱۱:۰۳ ۷،۵۶۲ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۶۸ ۵،۲۲۲ ۲۵،۲۵۹،۳۹۴ ۱۹۱،۰۰۷،۹۵۰،۳۶۴
۱۱:۰۹ ۷،۵۶۳ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۲۰ ۵،۳۱۶ ۲۵،۵۲۷،۸۳۸ ۱۹۳،۰۶۰،۵۶۵،۷۶۳
۱۱:۱۴ ۷،۵۶۴ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۰۳ ۵،۴۳۱ ۲۵،۹۷۰،۴۷۵ ۱۹۶،۴۲۹،۰۸۱،۴۶۰
۱۱:۱۹ ۷،۵۶۴ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۵۹۳ ۵،۵۶۶ ۲۶،۳۲۱،۰۲۳ ۱۹۹،۰۹۱،۰۶۹،۷۹۴
۱۱:۲۳ ۷،۵۶۳ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۵۷۰ ۵،۷۴۳ ۲۷،۲۰۰،۵۹۲ ۲۰۵،۷۱۸،۳۰۴،۹۵۷
۱۱:۲۹ ۷،۵۶۳ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۰۰ ۵،۸۹۲ ۲۷،۹۷۰،۲۲۵ ۲۱۱،۵۴۵،۹۴۹،۰۰۹
۱۱:۳۴ ۷،۵۶۳ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۵۸۰ ۵،۹۵۸ ۲۸،۲۸۴،۲۱۱ ۲۱۳،۹۲۷،۶۰۰،۷۴۶
۱۱:۳۸ ۷،۵۶۴ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۵۹۰ ۶،۰۰۴ ۲۸،۶۵۰،۲۲۰ ۲۱۶،۷۰۸،۱۱۵،۱۷۳
۱۱:۴۴ ۷،۵۶۴ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۱۰ ۶،۰۷۲ ۲۸،۹۲۵،۲۸۷ ۲۱۸،۷۹۹،۲۱۲،۷۳۴
۱۱:۴۹ ۷،۵۶۷ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۷۹ ۶،۱۹۵ ۳۰،۱۰۱،۰۷۰ ۲۲۷،۷۷۶،۴۳۲،۰۲۹
۱۱:۵۴ ۷،۵۶۸ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۰۲ ۶،۲۹۱ ۳۱،۰۳۰،۸۳۹ ۲۳۴،۸۵۴،۹۰۵،۶۸۹
۱۱:۵۸ ۷،۵۶۹ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۲۸ ۶،۳۳۱ ۳۱،۱۴۶،۸۰۷ ۲۳۵،۷۳۷،۸۵۹،۰۳۶
۱۲:۰۴ ۷،۵۶۹ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۲۱ ۶،۴۱۱ ۳۱،۳۴۵،۷۲۰ ۲۳۷،۲۵۳،۳۲۹،۶۵۰
۱۲:۰۹ ۷،۵۶۹ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۲۲ ۶،۴۹۹ ۳۱،۶۸۹،۸۲۷ ۲۳۹،۸۷۵،۵۳۰،۴۳۱
۱۲:۱۳ ۷،۵۷۰ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۲۷ ۶،۵۶۲ ۳۲،۰۰۳،۲۵۷ ۲۴۲،۲۶۵،۱۰۲،۷۱۶
۱۲:۱۹ ۷،۵۷۱ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۷۷ ۶،۶۴۴ ۳۲،۳۷۰،۵۴۴ ۲۴۵،۰۷۴،۷۵۵،۱۳۵
۱۲:۲۳ ۷،۵۷۲ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۴۰ ۶،۷۳۱ ۳۲،۷۳۹،۶۵۴ ۲۴۷،۸۹۶،۳۳۲،۷۷۲
۱۲:۲۹ ۷،۵۷۳ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۴۹ ۶،۸۸۷ ۳۳،۴۳۴،۲۱۶ ۲۵۳،۲۰۲،۳۷۶،۸۳۶
۱۲:۲۹ ۷،۵۷۳ ۷،۳۵۱ ۷،۹۰۰ ۷،۶۴۹ ۶،۸۹۶ ۳۳،۴۴۸،۰۶۴ ۲۵۳،۳۰۸،۲۵۱،۴۰۱
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus