• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۲۹۴،۱۶۶.۶۸
   -۷،۹۱۵.۴۶
  • ارزش بازار
  • ۱۰،۷۵۰،۸۶۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۸/۰۶/۲۷    ۱۳:۲۲
سهام نگر
 • آخرین قیمت: ۷،۵۱۸
 • حجم معاملات: ۲۷،۷۷۸،۹۶۲
 • قیمت دیروز: ۷،۹۱۳
 • درصد تغییر قیمت:
  -۴.۹۹
اطلاعات نماد سمگا(گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی) در گروه هتل و رستوران
وضعیت نماد: مجاز

اطلاعیه

عنوان تاریخ انتشار
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات) ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت تلاشگران اندیشه کاراد(شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانیان)) ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت لیزینگ شید) ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تندیس تجارت باختر) ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
گزارش کنترل های داخلی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
زمانبندی پرداخت سود دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
تغییر آدر س دفتر مرکزی (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس کیمیا) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات) ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت لیزینگ شید) ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تلاشگران اندیشه کاراد(شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانیان)) ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تندیس تجارت باختر) ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات) ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات) ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات) ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان) ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تلاشگران اندیشه کاراد(شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانیان)) ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
آگهی ثبت افزایش سرمایه (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
توضیحات شرکت در خصوص پیش بینی سال مالی ۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تلاشگران اندیشه کاراد(شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانیان)) ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات) ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان) ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) (شرکت شرکت تندیس تجارت باختر) ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات) ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات) ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
توضیحات درخصوص معاملات مربوط به خرید و فروش یک دستگاه ساختمان و پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۴ (به پیوست) ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۱۰ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۸/۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۱۰ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸
شرکت درخصوص عدم نیاز به تعدیل پیش بینی سود سال ۹۴ (به پیوست) ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات) ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات) ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تندیس تجارت باختر) ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/03/31(حسابرسی شده) (شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات) ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/03/31(حسابرسی شده) (شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات) ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1393/04/31 ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/05/93 (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
شفاف سازی افزایش قیمت قبل مجمع فوق العاده (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/03/31 ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/12/29(حسابرسی شده) (شرکت توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا) ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1393/03/31 ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
شفاف سازی در خصوص قدرالسهم شرکت (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۳/۲۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1393/02/31 ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/12/29(حسابرسی شده) (شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات) ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/12/29(حسابرسی شده) (شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان) ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/12/29(حسابرسی شده) (شرکت تلاشگران اندیشه کاراد(شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانیان)) ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1393/01/31 ۱۳۹۳/۰۲/۰۸
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 30/09/1392 (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تندیس تجارت باختر) ۱۳۹۲/۱۲/۲۶
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات) ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات) ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1392/11/30 ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1392/10/30 ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
آگهی تغییرات آدرس شرکت (به پیوست) ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگری ایرانیان) ۱۳۹۲/۰۹/۲۴
شفاف سازی (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۲/۰۹/۰۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1392/08/30 ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه مجتمع های تفریحی تجاری سمگا) ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات) ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1392/07/30 ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۷/۲۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۷/۰۶

خبر و تحلیل

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus