• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۲۹۴،۱۶۶.۶۸
   -۷،۹۱۵.۴۶
  • ارزش بازار
  • ۱۰،۷۵۰،۸۶۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۸/۰۶/۲۷    ۱۳:۲۲
سهام نگر
 • آخرین قیمت: ۴۰،۸۵۰
 • حجم معاملات: ۴،۹۳۶،۴۵۲
 • قیمت دیروز: ۳۸،۹۰۵
 • درصد تغییر قیمت:
  ۵
اطلاعات نماد گکوثر(هتل پارسیان کوثر اصفهان) در گروه هتل و رستوران
وضعیت نماد: مجاز

نمودار تغییر قیمت کندل استیک

نمودار تغییر قیمت آخرین روز معاملات

سابقه‌ی معاملات امروز نماد

ساعت پایانی کمترین بیشترین قیمت تعداد حجم ارزش
۰۹:۰۳ ۴۰،۸۰۲ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۰۰ ۲۳۱ ۱،۱۸۳،۸۹۹ ۴۸،۳۰۵،۲۳۶،۶۰۰
۰۹:۰۸ ۴۰،۷۲۵ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۵۲۳ ۲،۴۳۸،۹۷۹ ۹۹،۳۲۷،۲۴۰،۲۰۷
۰۹:۱۳ ۴۰،۷۳۱ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۵۶۶ ۲،۵۷۲،۴۴۸ ۱۰۴،۷۷۹،۴۴۸،۸۵۷
۰۹:۱۹ ۴۰،۷۴۴ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۶۶۰ ۲،۸۷۸،۰۷۵ ۱۱۷،۲۶۴،۳۱۱،۸۰۷
۰۹:۲۲ ۴۰،۷۴۲ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۴۴ ۸۶۹ ۳،۳۸۳،۸۰۶ ۱۳۷،۸۶۴،۱۲۳،۶۸۴
۰۹:۲۸ ۴۰،۷۲۷ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۴۸۰ ۱،۰۷۷ ۳،۶۱۹،۵۱۸ ۱۴۷،۴۱۳،۵۷۵،۱۴۷
۰۹:۳۳ ۴۰،۷۴۴ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۳۸۱ ۴،۲۴۳،۷۴۳ ۱۷۲،۹۰۴،۹۵۶،۴۷۴
۰۹:۳۴ ۴۰،۷۴۵ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۴۲۹ ۴،۲۸۶،۵۳۶ ۱۷۴،۶۵۳،۰۵۰،۵۲۴
۰۹:۴۲ ۴۰،۷۵۱ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۵۳۴ ۴،۵۸۰،۱۲۷ ۱۸۶،۶۴۵،۲۳۷،۰۹۰
۰۹:۴۷ ۴۰،۷۵۵ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۶۰۹ ۴،۷۹۲،۱۷۷ ۱۹۵،۳۰۷،۴۷۹،۵۹۰
۰۹:۵۵ ۴۰،۷۵۶ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۶۱۷ ۴،۸۲۳،۰۷۰ ۱۹۶،۵۶۹،۴۵۸،۶۴۰
۱۰:۰۴ ۴۰،۷۵۶ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۶۲۲ ۴،۸۲۸،۵۰۰ ۱۹۶،۷۹۱،۲۷۴،۱۴۰
۱۰:۰۷ ۴۰،۷۵۶ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۶۲۳ ۴،۸۲۹،۳۰۳ ۱۹۶،۸۲۴،۰۷۶،۶۹۰
۱۰:۱۲ ۴۰،۷۵۶ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۶۲۶ ۴،۸۳۱،۹۴۳ ۱۹۶،۹۳۱،۹۲۰،۶۹۰
۱۰:۱۵ ۴۰،۷۵۶ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۶۲۷ ۴،۸۳۵،۷۳۷ ۱۹۷،۰۸۶،۹۰۵،۵۹۰
۱۰:۲۳ ۴۰،۷۵۷ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۶۳۳ ۴،۸۴۴،۶۹۷ ۱۹۷،۴۵۲،۹۲۱،۵۹۰
۱۰:۲۸ ۴۰،۷۵۷ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۶۳۷ ۴،۸۴۶،۰۹۰ ۱۹۷،۵۰۹،۸۲۵،۶۴۰
۱۰:۳۴ ۴۰،۷۵۷ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۶۴۲ ۴،۸۵۱،۶۱۵ ۱۹۷،۷۳۵،۵۲۱،۸۹۰
۱۰:۳۹ ۴۰،۷۵۷ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۶۴۵ ۴،۸۵۲،۹۷۶ ۱۹۷،۷۹۱،۱۱۸،۷۴۰
۱۰:۴۱ ۴۰،۷۵۷ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۶۴۶ ۴،۸۵۳،۳۳۶ ۱۹۷،۸۰۵،۸۲۴،۷۴۰
۱۰:۴۷ ۴۰،۷۵۷ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۶۴۹ ۴،۸۵۴،۷۳۶ ۱۹۷،۸۶۳،۰۱۴،۷۴۰
۱۰:۵۳ ۴۰،۷۵۷ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۶۹۷ ۴،۸۹۵،۷۳۶ ۱۹۹،۵۳۷،۸۶۴،۷۴۰
۱۱:۰۳ ۴۰،۷۵۸ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۷۰۰ ۴،۹۰۰،۸۳۴ ۱۹۹،۷۴۶،۱۱۸،۰۴۰
۱۱:۱۳ ۴۰،۷۵۸ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۷۰۳ ۴،۹۰۶،۶۳۴ ۱۹۹،۹۸۳،۰۴۸،۰۴۰
۱۱:۱۷ ۴۰،۷۵۸ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۷۰۴ ۴،۹۰۸،۶۳۴ ۲۰۰،۰۶۴،۷۴۸،۰۴۰
۱۱:۲۰ ۴۰،۷۵۸ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۷۰۵ ۴،۹۰۹،۴۳۴ ۲۰۰،۰۹۷،۴۲۸،۰۴۰
۱۱:۲۸ ۴۰،۷۵۸ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۷۱۳ ۴،۹۱۹،۲۰۰ ۲۰۰،۴۹۶،۳۶۹،۱۴۰
۱۱:۳۳ ۴۰،۷۵۸ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۷۱۴ ۴،۹۱۹،۲۲۷ ۲۰۰،۴۹۷،۴۷۲،۰۹۰
۱۱:۳۸ ۴۰،۷۵۸ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۷۱۵ ۴،۹۲۱،۳۹۲ ۲۰۰،۵۸۵،۹۱۲،۳۴۰
۱۲:۱۶ ۴۰،۷۵۸ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۷۲۱ ۴،۹۳۶،۳۹۲ ۲۰۱،۱۹۸،۶۶۲،۳۴۰
۱۲:۲۹ ۴۰،۷۵۸ ۳۹،۰۰۰ ۴۰،۸۵۰ ۴۰،۸۵۰ ۱،۷۲۲ ۴،۹۳۶،۴۵۲ ۲۰۱،۲۰۱،۱۱۳،۳۴۰
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus