• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۲۹۴،۱۶۶.۶۸
   -۷،۹۱۵.۴۶
  • ارزش بازار
  • ۱۰،۷۵۰،۸۶۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۸/۰۶/۲۷    ۱۳:۲۲
سهام نگر
 • آخرین قیمت: ۴۰،۸۵۰
 • حجم معاملات: ۴،۹۳۶،۴۵۲
 • قیمت دیروز: ۳۸،۹۰۵
 • درصد تغییر قیمت:
  ۵
اطلاعات نماد گکوثر(هتل پارسیان کوثر اصفهان) در گروه هتل و رستوران
وضعیت نماد: مجاز

اطلاعیه

عنوان تاریخ انتشار
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
توضیحات شرکت در خصوص عدم تعدیل پیش بینی سال مالی ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

خبر و تحلیل

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus