• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۲۹۴،۱۶۶.۶۸
   -۷،۹۱۵.۴۶
  • ارزش بازار
  • ۱۰،۷۵۰،۸۶۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۸/۰۶/۲۷    ۱۳:۲۲
سهام نگر
 • آخرین قیمت: ۱۶،۴۹۴
 • حجم معاملات: ۱۹۲،۱۱۳
 • قیمت دیروز: ۱۶،۶۶۴
 • درصد تغییر قیمت:
  -۱.۰۲
اطلاعات نماد گکیش(توریستی ورفاهی آبادگران کیش) در گروه هتل و رستوران
وضعیت نماد: مجاز

نمودار تغییر قیمت کندل استیک

نمودار تغییر قیمت آخرین روز معاملات

سابقه‌ی معاملات امروز نماد

ساعت پایانی کمترین بیشترین قیمت تعداد حجم ارزش
۰۹:۰۳ ۱۷،۰۴۸ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۷،۰۰۰ ۲۶ ۹۰،۴۶۳ ۱،۵۴۲،۲۴۹،۰۵۸
۰۹:۰۸ ۱۶،۹۷۲ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۵۹۳ ۳۴ ۱۰۵،۵۴۵ ۱،۷۹۱،۲۶۰،۱۲۹
۰۹:۱۹ ۱۶،۸۲۳ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۴۹۴ ۴۶ ۱۵۳،۶۸۸ ۲،۵۸۵،۵۰۴،۶۹۱
۰۹:۲۰ ۱۶،۸۰۵ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۴۹۴ ۴۹ ۱۶۲،۴۷۶ ۲،۷۳۰،۴۵۳،۹۶۳
۰۹:۲۷ ۱۶،۷۷۳ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۴۹۴ ۶۰ ۱۸۰،۹۸۴ ۳،۰۳۵،۷۲۴،۹۱۵
۰۹:۳۴ ۱۶،۷۷۰ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۴۹۴ ۶۲ ۱۸۳،۴۸۴ ۳،۰۷۶،۹۵۹،۹۱۵
۰۹:۳۶ ۱۶،۷۶۵ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۴۹۴ ۶۳ ۱۸۶،۴۸۴ ۳،۱۲۶،۴۴۱،۹۱۵
۱۰:۰۸ ۱۶،۷۶۳ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۴۹۴ ۶۶ ۱۸۷،۸۱۱ ۳،۱۴۸،۳۲۹،۴۵۳
۱۰:۱۲ ۱۶،۷۶۲ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۴۹۴ ۶۸ ۱۸۸،۷۱۷ ۳،۱۶۳،۲۷۳،۰۱۷
۱۱:۰۲ ۱۶،۷۶۲ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۴۹۴ ۷۰ ۱۸۸،۸۰۰ ۳،۱۶۴،۶۴۲،۰۱۹
۱۱:۰۶ ۱۶،۷۶۲ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۴۹۴ ۷۱ ۱۸۸،۸۸۳ ۳،۱۶۶،۰۱۱،۰۲۱
۱۱:۱۴ ۱۶،۷۶۲ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۴۹۴ ۷۲ ۱۸۸،۹۴۴ ۳،۱۶۷،۰۱۷،۱۵۵
۱۱:۵۹ ۱۶،۷۶۰ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۴۹۴ ۷۴ ۱۸۹،۹۹۳ ۳،۱۸۴،۳۱۹،۳۶۱
۱۲:۰۶ ۱۶،۷۶۰ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۴۹۴ ۷۵ ۱۹۰،۱۱۳ ۳،۱۸۶،۲۹۸،۶۴۱
۱۲:۱۱ ۱۶،۷۵۷ ۱۶،۴۹۴ ۱۷،۵۱۰ ۱۶،۴۹۴ ۷۶ ۱۹۲،۱۱۳ ۳،۲۱۹،۲۸۶،۶۴۱
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus