• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۲۹۴،۱۶۶.۶۸
   -۷،۹۱۵.۴۶
  • ارزش بازار
  • ۱۰،۷۵۰،۸۶۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۸/۰۶/۲۷    ۱۳:۲۲
سهام نگر
 • آخرین قیمت: ۱۶،۴۹۴
 • حجم معاملات: ۱۹۲،۱۱۳
 • قیمت دیروز: ۱۶،۶۶۴
 • درصد تغییر قیمت:
  -۱.۰۲
اطلاعات نماد گکیش(توریستی ورفاهی آبادگران کیش) در گروه هتل و رستوران
وضعیت نماد: مجاز

اطلاعیه

عنوان تاریخ انتشار
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1393/03/31 ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/12/29(حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۳/۰۳/۲۲
اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۲/۱۱/۲۶
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/06/31(اصلاحیه) ۱۳۹۲/۰۹/۱۷
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/06/31 (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ۱۳۹۲/۰۷/۲۹

خبر و تحلیل

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus